Werkateliers over Nieuwe Rand in Stabroek en Schilde.

Werkateliers over Nieuwe Rand in Stabroek en Schilde.

SCHILDE – Open communicatie en participatie vormen de rode draad bij het project De Nieuwe Rand. Tijdens een aantal sessies wordt besproken hoe een nieuwe, ondergrondse weg, de A102, eruit zou kunnen zien. Daarom worden er overal in de regio werkateliers gehouden. Dat is het geval op 28 februari in Stabroek en op 8 maart in Schilde.

In het gebied in en rond het project ligt de focus op leefkwaliteit, klimaatvriendelijkheid en duurzame mobiliteit. Hiervoor wordt gekeken naar de ruime regio vanaf de Antwerpse ring tot voorbij het Antitankkanaal. In Stabroek ligt de focus op het gebied van de Polder van Stabroek en de Opstalvallei, Brecht en Wuustwezel, het Fort van Brasschaat en de Kaartse Beek. Het werkatelier vindt plaats op 28 februari van 18.45u tot 21.30u in zaal Jos, Kerkstraat 89.
In Schilde ligt de focus dan weer op de Zwanebeek, het Schildestrand, het Klein Schijn en de Laarse Beek. Het werkatelier vindt er plaats op 8 maart van 18.45u tot 21.30u in Werf 44, Schoolstraat 44.

DVDV

06/02/2023 11:02

author avatar
Elite Reklaam