Liefde is : wanneer het geluk van de ander, belangrijker is dan dat van jezelf.