Braderij in St-Antonius.

Braderij in St-Antonius.

SINT-ANTONIUS – Vrijdagavond is er weer braderij in St-Antonius. Daarom zijn er alvast een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht.

Vanaf 16u tot en met 3u zaterdagmorgen moet al het doorgaand verkeer omrijden via de Delbekestraat en de Bethaniënlei. Lokaal verkeer gaat via de Uytroevenlaan en de Victorielaan. De bushaltes in de Bethaniënlei blijven behouden. Er worden twee tijdelijke vervanghaltes voorzien. Dat is het geval aan het kruispunt Kwikaard-Delbekestraat en Delbekestraat-Turnhoutsebaan. Het fietsverkeer moet rondrijden via de Achterstraat.

DVDV

01/06/2023 13:12

author avatar
Elite Reklaam