Informatiemoment over Brownfieldconvenant Oostmalsesteenweg in Ranst.

Informatiemoment over Brownfieldconvenant Oostmalsesteenweg in Ranst.

RANST – Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot herontwikkeling van braakliggende of onbenutte terreinen. De brownfieldsite langs de Oostmalsesteenweg in Ranst is een terrein van ong. 3,5ha waar een steenkapperij actief was. De restanten van de activiteiten en van vroegere afbraakactiviteiten met asbestfragmenten werden gestort op de site én de achterliggende zone. Die is gelegen in natuurgebied.

Het project omvat in eerste instantie de sanering van de aanwezige bodemverontreiniging. Daarna wordt de site herontwikkeld conform het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘KMO-zone Oostmalsesteenweg’. Aan de straatzijde komt een lokaal bedrijventerrein met KMO-units, aangevuld met kantoorruimten en een beperkt aantal woningen. Achteraan ligt natuurgebied. Het terrein wordt er afgegraven tot het oorspronkelijke peil, zodat de natuur zich daar opnieuw kan ontwikkelen. Om de buurt te informeren, organiseert de gemeente op 6 maart om 18u een infomoment. Dat gaat door in de Van den Nestlaan 110.

DVDV

12/02/2023 17:20

author avatar
Elite Reklaam