Natuurbeheersplan Montensbos in Massenhoven.

Natuurbeheersplan Montensbos in Massenhoven.

MASSENHOVEN – Voor het Montensbos in Massenhoven werd zopas een natuurbeheerplan opgemaakt. Het plan staat in functie van het te voeren natuur- en bosbeheer.

Het domein ligt in de vallei van de Tappelbeek en behoort tot het Natura 2000 netwerk. Op minstens 25% van de oppervlakte wordt een verbetering van de natuurwaarden nagestreefd. Het natuurbeheerplan is in digitale vorm gedurende de periode van de publieke consultatie -van 12 februari t.e.m. 15 maart- te consulteren op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

ER

07/02/2024 11:35

author avatar
Elite Reklaam