Natuurherstel in De Maatjes in Wuustwezel.

Natuurherstel in De Maatjes in Wuustwezel.

WUUSTWEZEL – Het agentschap Natuur & Bos plant inrichtingswerken in het Wuustwezelse natuurgebied De Maatjes. De werken zijn bedoeld om het water langer vast te houden. Met een aantal gerichte inrichtingswerken wordt het leefgebied van Europees beschermde vogelsoorten hersteld.

De Maatjes vormt samen met de Nederlandse Matjens één grensoverschrijdend natuurgebied waar verschillende Europees beschermde vogelsoorten gebruik van maken als voedsel- en broedgebied. De Maatjes maakt deel uit van het Natura2000-netwerk als Europees vogelrichtlijngebied. Door verdroging verdween veel kwaliteitsvol leefgebied. De Maatjes zijn het laatste restant van een groot moerasgebied dat ooit werd gebruikt voor het ontginnen van turf.

DVDV

07/03/2023 13:39

author avatar
Elite Reklaam