Openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden.

Openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden.

ANTWERPEN – Onlangs duidde de Vlaamse Regering 12 watergevoelige openruimtegebieden voorlopig aan. Tot en met 4 augustus loopt er een openbaar onderzoek.

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en dat geeft problemen bij hevige regenbuien. Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering nu voldoende ruimte voorzien voor water. Vlaanderen wil daarom die gebieden gaan herbestemmen. In onze regio gaat het om Wommelgem, Wijnegem, Antwerpen en Edegem. Alle info kan je nalezen op integraalwaterbeleid.be

DVDV

15/06/2023 14:24

author avatar
Elite Reklaam