PFAS-verontreiniging Jozef Cogelslei Schoten.

PFAS-verontreiniging Jozef Cogelslei Schoten.

SCHOTEN – Als reactie op de PFAS-vervuiling vanuit de 3M-fabriek in Zwijndrecht, heeft de Vlaamse overheid sites met een mogelijke verontreiniging onderzocht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om terreinen waar fluorhoudend blusschuim is gebruikt, zoals oefenterreinen van de brandweer of locaties waar met dit type blusschuim een brand geblust werd. In Schoten gaat het daarbij om metingen op het terrein van de waterzuivering aan de Jozef Cogelslei.

Na onderzoek werden verhoogde PFAS-waarden in de bodem en in het grondwater vastgesteld. Aquafin gaat een deskundige bodemsanering aanstellen om de verontreiniging verder in kaart te brengen en om de eventuele risico’s voor mens en milieu beter te kunnen inschatten.

DVDV

04/09/2023 09:57

author avatar
Elite Reklaam