Pilootproject ‘Schilde houT vol’.

Pilootproject ‘Schilde houT vol’.

SCHILDE – ‘Schilde houT vol’ is een pilootproject met steun van het Departement Omgeving van de Vlaamse regering. Het project draait om het behoud van het groen in de gemeente. Een groot deel van de gemeente bestaat uit woonpark.

Om de woonparken en hun ecologische waarde te beschermen, wordt er ingezet op het behoud van de bomen. De basisregel van ‘Schilde houT vol’ is eenvoudig; bomen behouden waar het kan en als kappen moet, volgt een nieuwe aanplant. Alle info kan je nalezen op de site van de gemeente.

DVDV

23/04/2023 18:30

author avatar
Elite Reklaam