Plannen voor oud stortplaats

Plannen voor oud stortplaats

SCHOTEN – Begin jaren ’80 sloot de gemeente Schoten de stortplaats Wijtschot. Vanaf de jaren ’50 werd er huishoudelijk afval gestort.

Volgens nieuwe plannen wordt het oude stortafval afgegraven en op het terrein zelf verplaatst. Het wordt verpakt in een afgesloten ‘zak’, afgedekt met aarde en vormt een 20 meter hoge groene berm als buffer tussen de toekomstige KMO-zone en het natuurreservaat Wijtschot. Schoten voert dit project uit in samenwerking met OVAM. Op deze manier wordt een KMO-zone ontwikkeld zonder dat daarvoor open ruimte wordt opgeofferd. Vooraleer het oude stort verplaatst kan worden, moet het aanwezige groen wel verwijderd worden. Het gaat om natuur die zich door de jaren heen op de stortplaats gevormd heeft. In natuurgebied Wijtschot en in het Reebos wordt niet gewerkt.

ER

21/04/2024 16:07

author avatar
Elite Reklaam