Provincie pakt ontharding op grondgebied aan.

Provincie pakt ontharding op grondgebied aan.

ZOERSEL – De verhardingsgraad in de provincie Antwerpen is erg hoog. Tijdens de laatste meting lag het cijfer op 17,2% en ondanks de vele inspanningen blijft dit percentage stijgen.

Ontharden vermindert de kans op hitte, wateroverlast en droogte. Tot 8 maart kunnen lokale besturen bij de provincie aankloppen voor twee begeleidingstrajecten op maat. Ze kunnen ofwel rekenen op steun voor hun eigen onthardingsproject ofwel hun gemeentewegen onder de loep nemen. De provincie heeft voor de twee trajecten 50.000 euro uitgetrokken.

DVDV

02/02/2023 10:35

author avatar
Elite Reklaam