Schilde krijgt negatief advis over uitbreiding parking Vogelenzang.

Schilde krijgt negatief advis over uitbreiding parking Vogelenzang.

‘S-GRAVENWEZEL – De gemeente Schilde kreeg zopas een negatief advies over de bestemming van het wijzigen van een stuk grond aan de Wijnegemsteenweg 91-93, op dit moment ingetekend als buurtweg 7. Concreet betekent het dat de parking aan de Vogelenzang niet vergroot kan worden tot aan de Broekstraat.

Schilde staat nog steeds achter het gemeenteraadsbesluit van afgelopen januari om de bestemming van buurtweg 7 te wijzigen. De buurtwegenkaart dateert van 1841 en strookt niet met de werkelijkheid, aldus het bestuur. De buurtweg waar het over gaat, bestaat enkel in theorie, niet in de praktijk. De Minister argumenteert dat het gemeenteraadsbesluit niet voldoende is gemotiveerd. Schilde gaat het dossier nu opnieuw voorleggen aan de gemeenteraad.

DVDV

23/08/2023 11:33

author avatar
Elite Reklaam