Schilde reageert op vragen van bewoners Schildestrand.

Schilde reageert op vragen van bewoners Schildestrand.

SCHILDE – Schilde voert al geruime tijd een actief aankoopbeleid op het Schildestrand. In afwachting van het toekomstige ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de lange termijnvisie voor Schildestrand vastlegt, kiest de gemeente voor zinvolle kortetermijninvulling van de door haar aangekochte percelen.

Zo is er nu een losloopzone voor honden aan de Karekiet, zijn er percelen beplant en is er nieuw bos aangelegd in de zone bestemd als natuurgebied. Deze invulling voorkomt verwaarlozing en oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke percelen. De inwoners en eeigenaars van Schildestrand kaartten eerder hun bezorgdheden over de plannen en de manier waarop deze tot stand komen ook aan bij de Vlaamse ombudsdienst. Voorlopig werd er nog niet teruggekoppeld, aldus de gemeente. De ruime bevolking van Schilde is ook uitgenodigd voor een doorlopend infomoment op dinsdag 5 december.

ER

23/11/2023 10:40

author avatar
Elite Reklaam