Schilde stapt in gebiedsprogramma Groen Kruis.

Schilde stapt in gebiedsprogramma Groen Kruis.

SCHILDE – De gemeente Schilde treedt toe tot het gebiedsprogramma Groen Kruis. Dat wordt gecoördineerd door de provincie. Met Groen Kruis willen de gemeenten en hun partners in de noordoostelijke rand rond Antwerpen de open-ruimtegebieden versterken en onderling verbinden.

Zo kunnen mensen en dieren zich op een veiligere manier verplaatsen, en ontstaat een makkelijkere toegang tot groen in de buurt. De gebieden zijn nu té vaak van elkaar afgesneden door onder meer drukke verkeerswegen, spoorlijnen, woonwijken en bedrijventerreinen. Hierdoor is natuur niet altijd eenvoudig bereikbaar, zelfs al ligt het groen mogelijk op maar enkele honderden meters afstand. Ook voor dieren zijn de verkeersassen echte hindernissen die hen in hun beweging belemmeren, soms met fatale afloop. In 2020 gingen de Groen-Kruispartners van start in Ekeren, Merksem en Deurne, Schoten, Wijnegem en Wommelgem. Met de toetreding van Schilde tot het gebiedsprogramma komt er zo’n  22km² aan onbebouwde open ruimte bij.

DVDV

06/03/2023 13:09

author avatar
Elite Reklaam