Stand van zaken RUP De Vogelenzang in ‘s-Gravenwezel.

Stand van zaken RUP De Vogelenzang in ‘s-Gravenwezel.

‘S-GRAVENWEZEL – In 2023 vernietigde de Raad Van State het RUP De Vogelenzang. Het plangebied omvat de twee historisch gegroeide horecazaken aan het kruispunt Wijnegemsteenweg – Broekstraat op de grens van ‘s-Gravenwezel en Wijnegem.

De Raad van State baseert zijn beslissing op de onvolledigheid van de geluidstudie die deel uitmaakte van de vooronderzoeken. Volgens de Raad houdt de studie onvoldoende rekening met het verschil in bezoekersaantallen tussen zomer- en wintermaanden. Er wordt nu gezocht naar een oplossing voor de onvolledige geluidstudie.

GB/ER

18/02/2024 16:27

author avatar
Elite Reklaam