Verbindingen voor dieren tussen de Ekerse natuurgebieden.

Verbindingen voor dieren tussen de Ekerse natuurgebieden.

EKEREN – Met Groen Kruis willen de gemeenten en hun partners in de noordoostelijke rand rond Antwerpen de open-ruimtegebieden versterken en onderling verbinden. Zo kunnen mensen en dieren zich op een veiligere manier verplaatsen, en ontstaat een makkelijkere toegang tot groen in de buurt. De Ekerse natuurgebieden Oude Landen en Bospolder liggen eveneens in het projectgebied van Groen Kruis.

De twee natuurgebieden zijn van elkaar gescheiden door de A12, een woonwijk en de Ekersesteenweg. Een studie, uitgevoerd in opdracht van de provincie, adviseert nu drie types verbindingen tussen beide gebieden. Het gaat dan om een type voor waterdieren, eentje voor landdieren en één voor dieren die zich via de lucht verplaatsen. Om dat doe te bereiken wordt in de eerste plaats gekeken naar de Transcontinentaalbrug. Deze brug uit de jaren 70 is met vier rijstroken, twee parkeerstroken, een ruim voetpad en fietspad voorzien voor veel vrachtverkeer naar de haven. Intussen bestaat voor vrachtwagens een andere aanbevolen route naar de haven. De studie van Groen Kruis ziet dan ook meerdere mogelijkheden om de brug deels in te richten met groen en zo een ecologische verbinding te creëren.

DVDV

10/05/2023 14:03

author avatar
Elite Reklaam